Widok sali sesyjnej. Na pierwszym planie członkowie Rady. Na drugim planie mównica i prezydium

O reformie opieki psychiatrycznej w Małopolsce

W dniu 7 listopada 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie odbyło się spotkanie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego. Tematem posiedzenia była reforma opieki psychiatrycznej w województwie.
 

Podczas spotkania wicemarszałek Łukasz Smółka – Przewodniczący Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego podziękował Dorocie Olczyk – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia oraz dr n. med. Annie Depukat – Kierownikowi Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za zaangażowanie w rozwój systemu opieki psychiatrycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Podziękowania skierował również do Dominiki Studnickiej - Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM, który odpowiada za wypracowanie wspólnych rozwiązań wraz z podmiotami leczniczymi zaangażowanymi w rozwój opieki psychiatrycznej.

"Oddziaływanie na stan zdrowia mieszkańców Małopolski wymaga podejmowania systematycznych i długotrwałych działań, a opieka psychiatryczna niesie szczególne wyzwania. Jednocześnie zawsze musimy pamiętać, że w centrum uwagi jest pacjent - zarówno dorosły, jak i małoletni, z bagażem doświadczeń i problemów do rozwiązania w bardzo delikatnej sferze, jaką jest zdrowie psychiczne. Powinniśmy się koncentrować na kształtowaniu rozwiązań służących pacjentowi" podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

O reformie opieki psychiatrycznej w Małopolsce 1

Wicemarszałek Łukasz Smółka otwiera posiedzenie Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego.
Zdjęcie: UMWM
 

Projekt lokalizacji Centrów Zdrowia Psychicznego

"Należy zaznaczyć, że 13 września 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Projekt lokalizacji Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Małopolskim. Z tego miejsca chciałbym Państwu serdecznie podziękować za współpracę i zaangażowanie przy tworzeniu tego strategicznego dokumentu. Państwa wiedza i doświadczenie stanowią cenne wsparcie w realizacji działań na rzecz kształtowania rozwoju opieki psychiatrycznej w Małopolsce" – kontynuował wicemarszałek Łukasz Smółka.

Koncepcję przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego dokumentu pn. Projekt lokalizacji Centrów Zdrowia Psychicznego przedstawiła Dominika Studnicka – Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

O reformie opieki psychiatrycznej w Małopolsce 2

Pani Dominika Studnicka przedstawia opracowany projekt lokalizacji Centrów Zdrowia Psychicznego. Za nią na prezydium od lewej – dr n. med. Anna Depukat, Dorota Olczyk i Wicemarszałek Łukasz Smółka.
Zdjęcie: UMWM
 

Projekt jest efektem wielomiesięcznych konsultacji z jednostkami ochrony zdrowia udzielającymi świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej, Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, członkami Małopolskiej Rady Zdrowia Psychicznego, konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży jak również z Biurem ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego usytuowanym przy Ministerstwie Zdrowia. Obecnie Małopolska należy do grona liderów w skali kraju, jeśli chodzi o liczbę już otwartych Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP). Dotychczas włączono 11 CZP do programu pilotażowego, co sprawia, że jesteśmy w gronie najbardziej zaangażowanych województw jeśli chodzi o liczbę działających lub mających rozpocząć działalność CZP. Dzięki włączeniu 11 CZP do pilotażu objęto opieką specjalistyczną 1 509 527 dorosłych mieszkańców Małopolski co stanowi 56,62% tej grupy Małopolan – podkreśliła Dominika Studnicka.

Dalsza reforma systemu opieki psychiatrycznej

Dr Anna Depukat – Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Dorota Olczyk - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia przedstawiły wspólnie rezultaty dotychczasowych osiągnięć w zakresie tworzenia Centrów Zdrowia Psychicznego oraz planowane dalsze działania związane z reformą systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży.

"Zasięg i charakter zmian organizacyjnych, jakie aktualnie objęły opiekę psychiatryczną w Polsce odbywa się na dotychczas niespotykaną skalę i wymaga wielu działań inwestycyjnych zarówno w obszarze zasobów materialnych jak również zasobów ludzkich. Podstawowym założeniem reformy jest przejście od modelu opieki instytucjonalnej, opartej na leczeniu stacjonarnym, do modelu opieki środowiskowej poprzez przekształcanie obecnie funkcjonujących podmiotów, jak również tworzenie nowych placówek, aby zapewnić dostęp do świadczeń zdrowotnych we wszystkich regionach kraju, zwłaszcza na terenach, gdzie jest on niewystarczający" – wyjaśniała kolejne etapy reformy dr Anna Depukat.

"Równocześnie przygotowujemy plany i propozycje mające na celu zwiększenie zasobów personelu medycznego. Wysokie kwalifikacje personelu medycznego to jeden z fundamentów zmian w opiece psychiatrycznej. Mamy tutaj szczególnie dużo do zrobienia w obliczu występujących niedoborów kadr medycznych" zauważyła dyrektor Dorota Olczyk.

Aktualna lista funkcjonujących Centrów Zdrowia Psychicznego dostępna jest na stronie Biura ds pilotażu NPOZP – www.czp.org.pl

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji