Zapraszamy na webinarium pn.: Odporność psychiczna - (nie) dobre emocje

Zapraszamy na pierwsze webinarium z cyklu poświęconemu odporności psychicznej dzieci i młodzieży.

W dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie online pn.: "(NIE)DOBRE EMOCJE”, którego adresatami są dorośli m.in.:  rodzice, opiekunowie i nauczyciele.

Niedobre emocje. Rysunek przestawia płaczącą dziewczynkę oraz krzyczącego chłopca.

Grafika: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie

Czemu on ciągle jest zły?
Czemu ona jest ciągle smutna?
A może to normalne?
Jak mam reagować?

To pytania, z którymi zderza się każdy dorosły w kontakcie z dzieckiem - swoim własnym, podopiecznym, uczniem.

W trakcie szkolenia eksperci wraz z uczestnikami będą przyglądać się różnym aspektom emocjonalności dzieci i młodzieży, szczególnie tym, które widzimy jako wyzwanie w codzienności. Podczas spotkania będzie możliwość zadania pytania. Link do wydarzenia - www.facebook.com/events 

Prelegenci

Spotkanie poprowadzą eksperci z zakresu psychologii dzieci i młodzieży:

Agnieszka Fusińska-Korpik

doktor nauk społecznych, psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej,
pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego KAAFM,
Kierownik Ośrodka Edukacji, Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie,
Koordynator programów profilaktyki zdrowia psychicznego skierowanych do różnych grup rozwojowych.

Paula Piotrowicz

Psycholog pracujący na Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży Szpitala Babińskiego; który zdobył doświadczenie m.in. w:

  • Centrum Działań Profilaktycznych (prowadzenie warsztatów psycho-edukacyjnych w szkołach podstawowych),
  • Fundacji Bez Klamek prowadząca warsztaty i wydarzenia psycho-edukacyjne,
  • Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera w Krakowie – prowadzenie zajęć dla dzieci,
  • V LO w Krakowie – warsztaty dla młodzieży z radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Ty decydujesz jak reagujesz 

Webinarium odbędzie się w ramach projektu „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w województwie małopolskim w roku szkolnym 2022/2023, którego realizatorem jest Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

W roku szkolnym 2022/2023 działaniami profilaktycznymi zostało objętych osiem szkół podstawowych z Krakowa oraz powiatów bocheńskiego, myślenickiego i wielickiego. W szkołach realizowany jest cykl warsztatów dla uczniów oraz ich nauczycieli, a także spotkania dla rodziców i opiekunów uczniów. Warsztaty mają na celu wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród nich. Zadanie jest finansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji o zadaniu na stronie www.tydecydujesz.babinski.pl oraz www.profilaktykawmalopolsce.pl zakładka "zdrowie psychiczne".

 

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji